Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) đã vươn lên chiếm vị trí số 1 về thị phần trái phiếu trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong quý I/2012 (26%). VPBS cũng đứng thứ tư về thị phần môi giới chứng khoán trên HNX với 5,63%.

Theo VPBS, có nhiều yếu tố khiến giao dịch trái phiếu tăng đột biến. Dự báo lạm phát, lãi suất có chiều hướng giảm khiến các tổ chức có tiềm lực về vốn gia tăng giao dịch. Ngoài ra, một số tổ chức đã bán ra lượng trái phiếu để bổ sung vốn kinh doanh cũng góp phần giúp các giao dịch thêm sôi động.