Chiều 17.9, Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng với nhiệm vụ phải thắng để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.