(Toquoc) - Boss Bình Định đang gặp khó khăn nhưng sau khi đội bóng đất Võ "quật ngã" Thép Miền Nam CSG 4-2 tuần trước, không mấy ai nghĩ họ sẽ thua trận tan tác tại Vinh. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra chiều qua, rõ ràng, Boss Bình Định đang gặp quá nhiều khó khăn còn đối thủ của họ, TCDK SLNA thì ngược lại.