(CafeF) - Các nhà đầu tư tại Trung Đông đang rời bỏ phương Tây để đầu tư vào những thị trường đang nổi tại châu Á.