SGTT.VN - Cục Đầu tư nước ngoài cho biết tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong tháng 5 giảm mạnh, với số vốn đăng ký chỉ đạt 300 triệu USD, giảm hơn 85% so tháng trước và vốn giải ngân tương đương các tháng trước, khoảng 830 triệu USD.

Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn cam kết mới những tháng trước tăng cao đột biến nên lũy kế vốn FDI trong năm tháng đầu năm nay vẫn tăng 8,9%; ước tổng vốn giải ngân trong năm tháng đạt 4,58 tỉ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy tính chung năm tháng đầu năm nay tổng vốn FDI đạt 8,517 tỉ USD với gần 400 dự án mới. Trong đó tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,09 tỉ USD, tăng 5,8% và 160 lượt dự án tăng vốn đầu tư thêm 3,4 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 18 lĩnh vực, tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 191 dự án mới và tăng vốn đạt gần 7,6 tỉ USD, chiếm đến 89,2% tổng vốn FDI. Ngành bất động sản thu hút thêm 387,37 triệu USD và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa tăng thêm 141 triệu USD. Nhật Bản dẫn đầu với 43,4% tổng vốn FDI vào Việt Nam, kế tiếp là Singapore với 27,7%.

Tuyết Ân