Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước tính 7.9 tỷ USD, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn chủ yếu đổ vào ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo với 7 tỷ USD, chiếm 68.4% tổng nguồn FDI.

Vốn FDI ước 8 tỷ USD trong 8 tháng

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8 thu hút 992 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7,246.2 triệu USD, tăng 29% về số dự án và giảm 2.1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 349 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 2,985.9 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 10,232.1 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng năm nay ước tính đạt 7.9 tỷ USD, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 7,000.8 triệu USD, chiếm 68.4% tổng vốn đăng ký; ngành Kinh doanh Bất động sản đạt 1,154.3 triệu USD, chiếm 11.3%; ngành Xây dựng đạt 552.9 triệu USD, chiếm 5.4%; các ngành còn lại đạt 1,524.1 triệu USD, chiếm 14.9%.

Cả nước có 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 8 tháng, trong đó Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 1,263 triệu USD, chiếm 17.4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 993 triệu USD, chiếm 13.7%; Quảng Ninh 576.2 triệu USD, chiếm 8%; Hải Phòng 509.4 triệu USD, chiếm 7%; Bình Dương 426.5 triệu USD, chiếm 5.9%; Đồng Nai 373.7 triệu USD, chiếm 5.2%; Hải Dương 336.2 triệu USD, chiếm 4.6%...

Trong số 49 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với 2,467.8 triệu USD, chiếm 34.1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) với 1,047.1 triệu USD, chiếm 14.5%; Nhật Bản 769.9 triệu USD, chiếm 10.6%; Xin-ga-po 594.2 triệu USD, chiếm 8.2%; Đài Loan 410 triệu USD, chiếm 5.7%; In-đô-nê-xia 353.2 triệu USD, chiếm 4.9%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 295.2 triệu USD, chiếm 4.1%...

8 tháng, ngân sách rót gần 130 ngàn tỷ đồng cho các dự án đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8 ước tính đạt 19,610 tỷ đồng, bằng 10.6% kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương 4,314 tỷ đồng, bằng 10.9% và tăng 2.6%; vốn địa phương 15,296 tỷ đồng, bằng 10.5% và tăng 3.2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm nay đạt 129,046 tỷ đồng, bằng 69.7% kế hoạch năm và tăng 2.1% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm:

Vốn trung ương quản lý đạt 29,231 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm và tăng 2.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 4,181 tỷ đồng, bằng 92.3% và giảm 8.2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,327 tỷ đồng, bằng 67% và giảm 5.2%; Bộ Xây dựng 1,372 tỷ đồng, bằng 67.4% và tăng 4.6%; Bộ Y tế 602 tỷ đồng, bằng 74.8% và tăng 5.8%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 461 tỷ đồng, bằng 62.5% và tăng 5.5%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 385 tỷ đồng, bằng 61.6% và tăng 0.8%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 322 tỷ đồng, bằng 71.0% và tăng 1.1%; Bộ Công Thương 221 tỷ đồng, bằng 74.9% và tăng 8.3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 184 tỷ đồng, bằng 65.6% và giảm 5.6%; Bộ Thông tin và Truyền thông 163 tỷ đồng, bằng 78.5% và giảm 4.1%. Vốn địa phương quản lý đạt 99,815 tỷ đồng, bằng 68.5% kế hoạch năm và tăng 2.1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 68,756 tỷ đồng, bằng 66% và tăng 1.7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 25,074 tỷ đồng, bằng 73.3% và tăng 3.7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5,985 tỷ đồng, bằng 81.1% và giảm 1%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 14,683 tỷ đồng, bằng 62.7% kế hoạch năm và giảm 0.9% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh 10,084 tỷ đồng, bằng 69.5% và tăng 0.5%; Đà Nẵng 3,094 tỷ đồng, bằng 72% và tăng 1.2%; Nghệ An 2,558 tỷ đồng, bằng 106.4% và tăng 8.3%; Bà Rịa - Vũng Tàu 2,495 tỷ đồng, bằng 55.5% và tăng 14.1%; Thanh Hóa 2,422 tỷ đồng, bằng 80.4% và tăng 3.5%; Vĩnh Phúc 2,406 tỷ đồng, bằng 67.8% và giảm 8.4%.

Tường Như