Với Volkswagen, việc chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam là một chiến lược dài hạn quan trọng nhằm mục đích thâm nhập một trong những thị trường có tiềm năng phát triển nhất khu vực. Chi tiết...