(AutoNet) - VW Eos vừa dành thắng lợi trong một cuộc bình chọn đặc biệt của độc giả: lần đầu tiên, phụ nữ bình chọn chiếc xe mình yêu thích tại evecars.com.