HLV Darrick Thomson trong clip, cho biết voi Kham Lha đến Công viên voi ở Chiang Mai, Thái Lan hơn một năm trước. Khi đó nó ốm yếu vì bị vắt kiệt sức để phục vụ du khách

Theo NLĐ