Liên tiếp từ ngày 22 đến 24/6, đàn voi gần chục con lớn nhỏ xuất hiện ở vùng rừng thuộc địa bàn xã Ia Blứ, huyện Chư Sê, Gia Lai, dẫm nát khoảng 500 cây cao su mới trồng và một số hoa màu phụ của người dân ở rẫy.