Trong quán nhậu, hai anh ngồi tâm sự:

- Trước kia, vợ là người 'nâng khăn sửa túi' cho chồng. - Còn hiện nay? - Là người ngửi khăn (xem có mùi nước hoa lạ hay không) và lục túi chồng. - Chí lý! Chí lý!