Giấc mơ làm giàu nhanh từ đầu tư chứng khoán khiến các chủ doanh nghiệp dù dày dạn kinh nghiệm thương trường, vẫn không tránh khỏi thất bại.