Hòa thực không ngờ chuyến đi chơi nước ngoài với bố của hai đứa con nhỏ, một trai, một gái của Hòa lại là hành động gian manh và tàn nhẫn cướp con mà ông chồng nước ngoài của Hòa đã thực hiện.