Họ là những người còn rất trẻ, có chồng là bộ đội Trường Sa. Một năm họ chỉ gặp nhau 30 ngày khi chồng nghỉ phép, vợ chưa “ấm bụng” thì chồng đã đi. Vì thế có chị đã xin theo chồng vào đơn vị để tiếp tục “tuyển quân”. Khi “quân đã đậu”, chồng đi đảo thì vợ trở lại quê nhà chờ đợi ngày “khai hoa nở nhụy”.