Hanoinet - Sinh ra và lớn lên tại thành phố, từ bé đến giờ Mai quen được gia đình cưng chiều và chưa hề phải lo nghĩ bất kể điều gì. Ra trường, đi làm, Mai gặp và yêu Hưng.