Họ không phải là người ghen tuông thái quá, không ăn tàn phá hại, cũng không mất tư cách đạo đức trầm trọng... để có thể lên án. Họ chỉ đơn giản là những người vợ đoảng. Đàn ông có vợ đoảng khổ không kém những người có vợ hư.