Do không có tiền nên vợ chồng Phụng, Trúc rủ nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền mua ma túy.