Một nghiên cứu mới đã chứng minh rằng đàn ông và đàn bà có xu hướng bắt chước những thói quen liên quan đến sức khỏe như người bạn đời của họ. Xem chi tiết...