Khi bạn đi sửa xe, vứt rác, làm việc... đó không phải là những hoạt động mang lại nhiều niềm vui cho lắm.

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 1

20 điều làm anh Tư buồn tại dịch vụ sửa xe

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 2

10 nội qui khi ăn nhậu tại quán của anh

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 3

5 nội qui quán Bún bò gân gây bão mạng tại Sài Gòn

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 4

Nội qui vứt rác cũng có thể thành thơ

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 5

20 không trong nội qui của một công ty

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 6

5 nội qui ăn nhậu có trách nhiệm khác

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 7

Không phải nội qui nhưng cũng rất hài hước

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 8

Thơ bút tre nội qui công sở cực hài và gây choáng

'Vo bung' voi 10 noi quy noi cong cong 'ba dao' nhat Viet Nam - Anh 9

Nội qui mang tầm cỡ quốc gia