(Viestock) - CTCP Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS) cho biết, ngày 12/10 sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2010 với tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/10.

Theo công bố trước đây, 8 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VNS đạt 142.95 tỷ đồng, thực hiện được 82.3% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 1,048.7 tỷ đồng, thực hiện 70.8% kế hoạch.