Đây là chương trình chào đón năm mới 2008 có quy mô toàn quốc dành cho người sử dụng Internet và máy tính. Mục tiêu của chương trình "Chào 2008" là nhằm nâng cao hơn nữa khả năng kết nối Internet cho người dân VN.