Nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2008, để đáp ứng yêu cầu về phát triển thuê bao và đảm bảo chất lượng dịch vụ, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) dự kiến tiến hành nâng cấp mạng VNN từ ngày 19/4/2008 trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam.