Lượng PC được tiêu thụ trên trong quý II năm nay bất ngờ tăng mạnh, bỏ qua mọi dự báo về "sự u ám" của thị trường PC toàn cầu do kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng đi xuống.