Trong hai ngày 18 – 19/9/2008, VINASA cùng Câu lạc bộ Hợp tác CNTT VINASA – Nhật Bản (VJC) sẽ tổ chức Ngày CNTT Nhật Bản 2008 tại nhà A3 - Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).