Doanh nghiệp sẽ nhận được những biện pháp hỗ trợ nhất định khi chuyển sang sử dụng hoặc sử dụng mới dịch vụ vệ tinh Vinasat-1, dự kiến sẽ được cung cấp vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới đây.