Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho chúng tôi biết, hơn nửa tháng qua gần như mọi thông tin liên lạc ở các xã vùng cao về trung tâm huyện đều bặt vô âm tín. Hiện, người dân ở 6 xã vùng cao đang thiếu đói trầm trọng, không còn lương thực, thực phẩm sinh sống.