Đây là thông tin được ông ông Greig Craft, Tổng Giám đốc Công ty Protec đưa ra ngày 5/12.