Xung quanh vấn đề đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất sản xuất có việc làm tại chỗ, bà Đỗ Thị Xuân Phương – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội đã trao đổi với báo giới về một số giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thắt chặt việc tuyển dụng lao động địa phương với doanh nghiệp.