Hạ viện Nhật Bản hôm nay đã phê chuẩn việc gia hạn nhiệm vụ của Hải quân nước này trong việc hỗ trợ "cuộc chiến chống khủng bố" do Mỹ dẫn đầu. Điều này đang dẫn đến nguy cơ về một cuộc đối đầu giữa Hạ viện và Thượng viện.