Một đạo luật mới của bang Indiana (Mỹ) bắt buộc bất kỳ một nhà bán lẻ nào khi bán sản phẩm có nội dung về sex đều phải đóng phí 250 đô/đầu sách hoặc một đơn vị băng đĩa, và phải đăng ký với nhà quản lý. Cho dù cửa hàng của họ chỉ có một cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách hay một băng video về nội dung đó.