Adobe đang khẩn trương phát triển bản vá lỗi dành cho một lỗ hổng trong phần mềm Flash Player hiện đang ảnh hưởng tới hàng nghìn website trên mạng.