Bộ GD&ĐT vừa gửi hướng dẫn chi tiết số 509 /KTKĐCLG cho các Sở giáo dục và đào tạo; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng về việc báo cáo nhanh công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2008