Ngày 26/9/2007, lần đầu tiên khán giả thủ đô Luân Đôn, Anh được thưởng thức chương trình múa rối nước truyền thống của Việt Nam. Chương trình được tổ chức trong khu vườn riêng của Đại học Regent tại một nhà hát được xây dựng đặc biệt đủ sức chứa bể nước 60 tấn để các nghệ sỹ biểu diễn.