Cựu Thủ tướng Pakistan – bà Benazir Bhutto vừa trở về Pakistan sau 8 năm sống lưu vong ở nước ngoài.