Một công ty mới mở ở Chicago đã kiện Google ra tòa và đòi bồi thường 1 tỉ USD vì cho rằng Google đã sử dụng trái phép một công nghệ đã được cấp bằng sáng chế của hãng này.