Số triệu phú trên thế giới đã tăng 6% trong năm 2007, bất chấp tình hình suy thoái tín dụng, bất động sản sụt giá và kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại. Trong đó, số triệu phú mới tăng thêm nhiều nhất ở các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil.