Juniper Research dự báo đến năm 2011 số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng di động và giá trị giao dịch sẽ tăng hơn 10 lần so với con số hiện nay. Song để đạt được kết quả đó, ngành ngân hàng di động vẫn còn phải vượt qua một số rào cản nhất định.