Hội đồng quản trị của CTCP Sữa Việt Nam (VNM) thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự kiến vào ngày 1/12/2011 và thời gian niêm yết dự kiến vào cuối tháng 12/2011 và đầu tháng 1/2012.

HOSE