(Vietstock) – HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (HoSE: VNM) vừa thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1.

Công ty dự kiến ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng là 01/12 và dự kiến cuối tháng 12, đầu tháng 1/2012 sẽ niêm yết bổ sung số cổ phiếu này.

Việc phát hành sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK TPHCM phê duyệt.