Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP Chế tạo kết cấu thép VNECO SSM (SSM), đã bán xong 183.000 cổ phiếu SSM. Thời gian kết thúc giao dịch là ngày 24/11.

Sau giao dịch, VNE còn nắm giữ 593.490 cổ phiếu SSM. Thông báo trước đó của HNX cũng cho biết, ông Hồ Thái Hòa, Chủ tịch HĐQT của SSM cũng đã bán 30.000 cổ phiếu SSM từ ngày 20/10 đến ngày 20/11. Sau giao dịch, ông Hòa còn sở hữu 101.172 cổ phiếu SSM. Trong khi đó, ông Hoàng Việt Trung, thành viên HĐQT của SSM không bán được cổ phiếu nào như đã đăng ký bán trước đó.