CTCP chứng khoán VNDIRECT (HNX: VND) - tổ chức có liên quan đến ông Vũ Hiền - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư XD & PT Đô thị Sông Đà (HNX: SDU) thông báo đăng ký mua 1,214,400 cp từ ngày 08/07 đến 31/07.

Dự kiến giao dịch thành công, VND sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2,037,700 cp lên thành 3,252,100 cp SDU, ứng với tỷ lệ sẽ tăng từ 10.19% lên thành 16.26% tổng số lượng cổ phiếu SDU đang lưu hành.

Được biết mục đích của việc VND đăng ký mua thêm hơn 1.2 triệu cp SDU là để nhận quyền sở hữu chứng khoán từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư.

Cùng khoảng thời gian trên, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA - một tổ chức khác do bà Đỗ Thanh Hương - Ủy viên HĐQT Công ty SDU lại đăng ký bán hết 1,214,400 cp SDU (tỷ lệ 6.07% vốn) để chuyển quyền sở hữu chứng khoán từ hợp đồng quản lý danh mục đầu tư của khách hàng về trả lại cho khách hàng khi thanh lý hợp đồng quản lý danh mục.

Như vậy, nếu các giao dịch trên thành công thì VND sẽ nâng sở hữu lên thành 16.26% vốn SDU; Còn Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA sẽ không còn nắm bất kỳ cổ phiếu SDU nữa.

Hằng Nga