(ATPvietnam.com) -CTCP Vận Tải Biển Vinaship (mã chứng khoán: VNA) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu VNA * Nhìn nhận của giới đầu tư về VNA Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 158,259 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 31,82% so với quý II/2008 (tương đương giảm 73,762 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 309,023 tỷ đồng, giảm 30,17% (tương đương giảm 133,484 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Trong quý II/2009 Công ty lỗ 17,35 tỷ đồng trong khi quý II/2008 Công ty lãi 17,632 tỷ đồng. Do trong quý I/2008 Công ty chỉ lãi 1,52 tỷ nên 6 tháng đầu năm đã lỗ 15,825 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2008 lãi 55,652 tỷ đồng. VNA cho biết, tổng doanh thu của Công ty quý II tăng so với quý I/2009 là do quý II Công ty đưa thêm tàu Vinaship Diamond vào hoạt động. Tuy nhiên doanh thu của cả đội tàu (không kể tàu Vinaship Diamond) lại giảm hơn 8,67 tỷ đồng so với quý I do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Báo cáo kết quả kinh doanh: CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO LŨY KẾ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 158,258,654,393 309,023,440,210 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 158,258,654,393 309,023,440,210 Giá vốn hàng bán 163,142,907,311 306,389,073,355 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (4,884,252,918) 2,634,366,855 Doanh thu hoạt động tài chính 3,673,233,590 11,181,283,478 Chi phí tài chính 8,163,936,808 13,226,338,033 Chi phí bán hàng 2,214,373,416 5,048,419,464 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,791,350,764 11,494,923,286 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (17,380,680,316) (15,954,030,450) Thu nhập khác 32,983,997 176,270,220 Chi phí khác 1,374,288 46,963,522 Lợi nhuận khác 31,609,709 129,306,698 Tổng lợi nhuận trước thuế (17,349,070,607) (15,824,723,752) Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (17,349,070,607) (15,824,723,752) Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 27/7/2009 cổ phiếu VNA giảm 600 đồng (3,51%) ở mức 16.500 đồng/cp với 75.790 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 27/07/2009 16,500 -600 -3.51 75,790 24/07/2009 17,100 800 4.91 357,710 23/07/2009 16,300 700 4.49 44,990 22/07/2009 15,600 0 0.00 83,080 21/07/2009 15,600 100 0.65 26,670 Ngọc Anh Các tin liên quan TTP, VNA: Người có liên quan vi phạm công bố thông tin Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông ASP, VNA, NTL, HT1, VST, FBT Cổ đông nội bộ của UIC, VNA đăng ký mua cổ phiếu từ 1/7 Cổ đông lớn và nội bộ của GIL, TSC, HLA, VNA, HAX bán xong cp VNA: quý I/2009 lợi nhuận 1,52 tỷ, giảm 96%, EPS đạt 76 đồng VNA: người liên quan Kế Toán Trưởng mua bán cổ phiếu không công bố VNA: Ủy viên HĐQT mua 30.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ lên 0,176% VNA: năm 2008 lãi 81,38 tỷ, giảm 19,83%, EPS đạt 4.069 đồng VNA: xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính quý 4/2008 đến 20/2