Trong buổi tiếp Tổng thống nước Cộng hòa Đông Urugoay Tabare Ramon Vazquez Rosas chiều 19/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Urugoay.