Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, mặc dù rất thành công sau đợt phát hành trái phiếu quốc tế cuối năm 2005, song trước mắt, Việt Nam sẽ tạm dừng hình thức huy động vốn này và sẽ tiếp tục triển khai khi điều kiện thuận lợi.