Việt Nam đã rất thành công trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2007, diễn ra từ ngày 12-15/11, ở thủ đô Luân Đôn, Anh