Phát biểu tại cuộc họp ngày 20/6 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải được tôn trọng.