Theo một nghiên cứu mới của IDC, sự phát triển nhanh chóng của ngành CNTT thế giới sẽ giúp tạo ra tới khoảng 7,1 triệu công việc mới trong vòng 4 năm tới. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất về thị trường nhân lực trong ngành phần mềm.