Theo nghiên cứu mới của IDC, VN nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất về thị trường nhân lực trong ngành phần mềm.