Việt Nam đã đoạt 5 huy chương vàng cá nhân và 2 giải thưởng tập thể tại cuộc thi ảnh Trierenberg Super Circuit do Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh thế giới (FIAP) tổ chức tại Áo.