Nhật báo "Corriere della Sera" của Italia ra ngày 28/có bài viết khẳng định sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi, Việt Nam có thể trở thành nơi hấp dẫn mạnh các nhà đầu tư Italia.